Anhörigutbildning: demenssjukdom

Tre utbildningstillfällen med olika teman:

* Demenssjukdomar och konsekvenser i vardage

* Att vara anhörig

* Fysisk aktivitet, miljö och hjälpmedel

Medverkande: Malin Birath, demenssjuksköterska, Julia Holmström och Sara Lund, biståndshandläggare, Camilla Boström, äldrekonsulent, Kattarina Bertilsson, fysioterapeut och Mahvin Hakim, arbetsterapeut och Mirja Välipakka, anhörigsamordnare.


Arrangör: Anhörigcenter Centrum

VAR: Anhörigcenter, Karl Gustavsgatan 63
NÄR: Tisdagar kl 12.00-14.00 (3 mars, 10 mars och 17 mars 2020)

 

Utbildningen är kostnadsfri!

Frågor och föranmälan: till Anhörigcenter: 031-365 76 91 eller anhorigstod@centrum.goteborg.se eller anhorigstod@majornalinne.goteborg.se

Välkommen!


◄ Tillbaka till kalendern