Anhörigutbildning: demenssjukdom

Fyra utbildningstillfällen med olika teman:

* Demenssjukdomar och konsekvenser i vardage

* Att vara anhörig

* Aktivitet och hjälpmedel

* Fysisk aktivitet

Medverkande: Malin Birath, demenssjuksköterska, Camilla Boström, äldrekonsulent, Kattarina Bertilsson, fysioterapeut och Carin Westman, arbetsterapeut.


Arrangör: Anhörigcenter Centrum

VAR: Anhörigcenter, Karl Gustavsgatan 63
NÄR: Tisdagar kl 12.00-14.00 (1 oktober, 8 oktober, 15 oktober och 22 oktober 2019)

 

Gruppen är kostnadsfri!

Frågor och föranmälan: till Anhörigcenter: 031-365 76 91 eller anhorigstod@centrum.goteborg.se eller anhorigstod@majornalinne.goteborg.se

Välkommen!

 

Anhörigutbildning: demenssjukdom


◄ Tillbaka till kalendern