Anhöriggrupp online - förälder med demens

En anhöriggrupp för dig som har en förälder med demenssjukdom. Det blir en sluten grupp med två ledare där tanken är att träffas några gånger kring de ämnena som är viktiga för dig som deltagare.

Arrangör: Anhörigstöd, Stadsområde Centrum Göteborgs Stad.

 

NÄR: Start onsdag 28 april 2021 kl. 16.00-17.30

HUR: Via Teams på den länk som kommer att bifogas i mejl till alla som anmält sig senast 22 april

 

Föranmälan och frågor: 031-365 76 80, 031-365 84 66 eller anhorigstod.centrum@aldrevardomsorg.goteborg.se eller anhorigstod.ml@aldrevardomsorg.goteborg.se

 

Gruppen är kostnadsfri!

 


Välkommen!


◄ Tillbaka till kalendern