Att leva med demenssjukdom

Att leva med demenssjukdom, hur kan vi underlätta i vardagen? Anhörigstöd i området Centrum anordnar ett utbildningstillfälle där du får lära dig mer om demens och du får chansen att fråga om allt du undrar över.

 

Arrangör: Anhrigcenter Centrum, Göteborgs Stad

Utbildningen tar upp följande teman:

- Demenssjukdomar och konsekvenser i vardagen
- Att vara anhörig
- Fysisk aktivitet och hjälpmedel

Vi tittar tillsammans på material från Nka, Nationellt kompetenscentrum för anhöriga, och samtalar sedan utifrån önskemål från er.

 

NÄR: Tisdag 23 mars kl. 13-15

VAR: Digitalt via Teams. Länken kommer att skickas via mail till dig som anmält dig. Har du tillgång till en dator med kamera, behöver du inte ladda ner någon App. Behöver du låna en Ipad, kontakta Mirja Välipakka för mer information.

 

Medverkande: Malin Birath Demenssjuksköterska, Camilla Boström äldrekonsulent, Kattarina Bertilsson fysioterapeut, Carin Westman arbetsterapeut samt Mirja Välipakka anhörigsamordnare.

 

Frågor och föranmälan senast 19 mars: Mirja Välipakka 031-365 76 80 eller mirja.valipakka@aldrevardomsorg.goteborg.se

 

Deltagandet är kostnadsfritt!


◄ Tillbaka till kalendern