Bild på ord i en bok

Biblioterapeutisk läsecirkel - online

Online. Pandemin har varit en omställning för oss alla. Samtal kan vara ett sätt att reflektera kring hur vi har haft det under denna tid. Välkommen till en läsecirkel där vi använder litteraturen som ett verktyg för samtal om små och stora livsfrågor. Vi läser romaner och har fokus på våra egna reflektioner, tankar och känslor utifrån det lästa. Anna och Jonas, bibliotekarier på biblioteken i Majorna och Linné, leder samtalet. Fem tillfällen.

Arrangör: Hälsolots Centrum Majorna-Linné och Biblioteken Majorna och Linné

 

VAR: Online via Teams
Som deltagare behöver du ha en mailadress och tillgång till dator med kamera eller en smartphone

NÄR: Torsdagar varannan vecka kl. 10.30-12.00 (23 september, 7 och 21 oktober, 4 och 18 november 2021)


Anmälan till: Från och med 16 augusti till halsolots@socialcentrum.goteborg.se eller på 031-365 70 54.

 

Välkommen med din anmälan!

 

Biblioterapeutisk läsecirkel online (affisch)

Biblioterapin väckte känslor och minnen (artikel från Sjukvårdsupplysningen 1177)

Biblioterapi utnyttjar litteraturens läkande kraft (artikel från Sjukvårdsupplysningen 1177)

 

◄ Tillbaka till kalendern