Du och din bebis - Jämställt föräldraskap

Anna Thomasson, utvecklingsledare Mänskliga rättigheter, berättar om förväntningar på föräldrar och hur mönster kring föräldraskap och jämställdhet skapas och förändras. Föreläsningen ingår i en serie av föreläsningar riktade till föräldrar med barn under ett år.

Arrangör: Majorna bibliotek

 

 
VAR: Majornas bibliotek, Chapmans torg
 
NÄR: Torsdag 15 oktober kl. 10.30-11.30
 
 
Anmälan: görs på Majornas bibliotek eller telefon 031-365 95 51 tidigast en vecka i förväg.
 
Begränsat antal platser.
 
 
Välkommen!

◄ Tillbaka till kalendern