Existentiell samtalsgrupp - FULLSATT

Obs! Denna grupp är nu fullsatt. Lediga platser finns på Guldhedens bibliotek.

Välkommen till en samtalsgrupp där vi utifrån frågekort bestående av olika existentiella teman samtalar om hur du ser på livet; hur du tänker, känner och gör i ditt liv. Frågorna lyfter fram tankar och mönster som antingen hindrar dig från att komma vidare i livet eller som stimulerar dig att utvecklas och hitta nya vägar. Vi träffas vid 8 tillfällen i en grupp om ca 8 personer och samtalar kring livsmening, livsmod och livsglädje.
Samtalsledare: Pontus Nilsen, präst Oscar Fredriks församling

Arrangör:
Hälsolots Centrum Majorna-Linné i samarbete med Oscar Fredriks församling

 

VAR: Linnéstadens bibliotek, Verkstaden, Första Långgatan (5 oktober - 23 november 2018) - 8 tillfällen
 

Anmälan: halsolots@centrum.goteborg.se eller 031-365 70 54. Från och med 20 augusti.

 

Kursen är kostnadsfri, men kräver anmälan.

 
Välkommen!PS. Vi har även en Samtalsgrupp på Stadsbiblioteket och en Samtalsgrupp på Guldhedens bibliotek.

 

Existentiella samtalsgrupper 2018 (affisch)


◄ Tillbaka till kalendern