Existentiell samtalsgrupp - online

Att leva i en föränderlig värld är inte alltid lätt. Genom att dela tankar om sådant som tillhörigheter och ensamhet, mening och tomhet, drömmar och rädslor, kan vi göra det hela lite mer hanterbart. Vi träffas i en grupp om ca 8 personer och samtalar om frågor som kan beröra oss på djupet, men som vi sällan sätter ord på. 9 tillfällen.

Samtalsledare: Pontus Nilsen, präst Oscar Fredriks församling.

Arrangör: Hälsolots Centrum Majorna-Linné i samarbete med Oscar Fredriks församling

 

VAR: Online via Zoom
Som deltagare behöver du ha en mailadress och tillgång till dator med kamera eller en smartphone


NÄR: Onsdagar kl. 14.00-15.30 (3 februari - 31 mars 2021)
 

Anmälan: halsolots@socialcentrum.goteborg.se eller 031-365 70 54. Från och med 18 januari.

 

Kursen är kostnadsfri, men kräver anmälan.

 
Välkommen!

Existentiella samtalsgrupper online våren 2021


◄ Tillbaka till kalendern