Föräldrautbildning i cannabis- och drogkunskap

Mini-Maria håller en föräldrautbildning i cannabis- och drogkunskap som riktar sig till dig som är orolig för att ditt barn skall börja med droger eller kanske redan har testat. Tillfället är kostnadsfritt.

Arrangör: Mini-Maria och Stadsbiblioteket Götaplatsen.

 

Vi berättar om hur cannabis och andra droger påverkar fysiskt, psykiskt och socialt men vi pratar även om:

• hur du som förälder kan prata med ditt barn om droger

• hur du sakligt kan bemöta vanliga argument

Vi träffas vid två tillfällen i en grupp om cirka åtta till tio föräldrar. Vi som deltar har tystnadsplikt. Utbildningen är gratis.

Läs mer om utbildningen på:

minimaria.se

Anmälan eller frågor om utbildningen skickas till: foraldrautbildning.minimaria@socialcentrum.goteborg.se

Mini-Maria Göteborg är en verksamhet som drivs och finansieras av Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen. Mini-Maria vänder sig till ungdomar och unga vuxna upp till 21 år som har frågor eller bekymmer kopplade till alkohol eller droger samt deras föräldrar eller anhöriga.

 

Föräldrautbildning cannabis- och drogkunskap


◄ Gå till kalendern