Hälsa i Kvadrat - Psykisk livräddning

Föreläsning 4 oktober - Psykisk livräddning

Hur kan vi som medmänniskor uppmärksamma tecken på suicidtankar och vilka verktyg finns inom psykisk livräddning?

Föreläsare: SPIV, Suicidprevention i Väst

Välkommen att ta del av tre filmade mini-föreläsningar. Föreläsningarna arrangeras vanligtvis med publik på bibliotek 300m2 men i höst hittar du på utsatt datum istället föreläsningarna i Hälsolots Filmarkiv via webbplatsen halsolots.se. Via Hälsolots webbplats hittar du även litteraturtips, sammansatta av bibliotekarier på 300m2 och kopplade till de olika föreläsningarna. Tre tillfällen.

 

VAR: Filmas och publiceras på utsatt datum via Hälsolots filmarkiv.


NÄR: Måndag 4 oktober 2021

 

 

  Föreläsningarna teckenspråkstolkas!

Foto: Anne Dillner, Scandinav Foto 

 

Hälsa i Kvadrat hösten 2021 (affisch)


◄ Tillbaka till kalendern