Arbetsförmedlingen Göteborg Etablering

Adress: Stampgatan 14
Telefon: 0771-60 00 00

Har du nyligen fått uppehållstillstånd som flykting? Eller har du nyligen flyttat till en anhörig i Sverige som har fått uppehållstillstånd som flykting för högst två år sedan? Då kan du omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända. Arbetsförmedlingen Göteborg Etablering ger stöd till dessa personer i Göteborg.

För mer information och öppettider: 
Arbetsförmedlingen Göteborg Etablering