Frivilligcentralen Oscar

Adress: Linnégatan 21 B (i samma hus som Hagabion)
Telefon: 031-12 35 35
E-post: frivilligcentralenoscar@svenskakyrkan.se

Frivilligcentralen Oscar är en kravlös mötesplats för vardaglig medmänsklighet där du på dina egna villkor kan skapa kontakt med andra människor. Här organiseras intressegrupper där vi på ett enkelt och otvunget sätt samlas kring gemensamma intressen. I nuläget finns ett 20-tal intressegrupper att välja bland. 

Du som deltagare formar innehållet på Oscar utifrån ditt behov, intressen och färdigheter. Verksamheten bygger till stora delar på frivilliga insatser från deltagare. Huvudmannen för Frivilligcentralen Oscar är Oscar Fredriks församling.

Vill du läsa mer om vad en frivilligcentral är och hitta kontaktuppgifter till samtliga frivilligcentraler i Göteborgs stad, klicka på länken nedan.

Frivilligcentraler i Göteborgs stad

 

Välkommen!

Frivilligcentralen Oscar