Göteborgs Rättighetscenter

Göteborgs rättighetscenter (GRC) är en antidiskrimineringsbyrå för västra Sverige. Byrån verkar för de mänskliga rättigheterna och ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, fritt från förtryck, fördomar och diskriminering. Göteborgs Rättighetscenter är en fristående ideell förening, uppbyggd av olika medlemsorganisationer som arbetar för mänskliga rättigheter och likabehandling. Enskilda personer kan bli stödmedlemmar.

Göteborgs Rättighetscenter