Mobila Fältteamet

Du som lider av psykisk ohälsa kan vända dig till det mobila fältteamet för stöd och rådgivning i akuta situationer. Vi arbetar uppsökande, vilket bland annat innebär att vi kan besöka dig i ditt hem. Vårt team kan göra akuta psykiatriska och sociala bedömningar och lotsa dig till rätt hjälp utifrån dina individuella behov. Du kan även ringa det mobila fältteamet i rådgivande syfte. Vi som arbetar i teamet är sjuksköterskor och socionomer. Du kan själv kontakta mobila fältteamet, men även anhöriga och myndigheter kan kontakta oss.

Mobila Fältteamet