DISA+

DISA+ vänder sig till dig som på grund av psykisk ohälsa eller psykiatrisk funktionsnedsättning behöver ett samordnat individuellt stöd för att närma dig arbete eller studier.

Insatsen riktar sig till dig mellan 18 och 29 år. 

Tillsammans gör vi en plan för hur du skall stärka din arbetsförmåga. Ambitionen är att du inom ett år ska ha kommit igång i praktik, studier eller arbete.  

 

Kontakt: Katarina Olanders, samordnare, 031-367 98 83 

 

Läs mer om DISA+

Broschyr om DISA+