Tillgänglighets­redogörelse

Göteborgs Stad står bakom webbplatsen Hälsolots.se / halsolots.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Hälsolots uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Hälsolots.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Vår svarstid är normalt inom ett dygn under kontorstider.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. Direktlänk: https://www.digg.se/tdosanmalan

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det kan förekomma filmmaterial som saknar syntolkning eller undertexter. Vår ambition är att alla filmer ska vara fullt tillgängliga, men vi börjar med att fokusera på lagkraven, det vill säga filmmaterial som offentliggörs från och med 23 september 2020.

Bristande förenlighet med lagkraven

Webbplatsen saknar aria-kodning och andra anpassningar för att sidor ska fungera bra med hjälpmedel. Exempelvis skall länkar och knappar ha samma synliga text som maskinläsbar text för att röststyrning ska fungera bra.

När användare förstorar text via den inbyggda funktionen i webbplatsen avsedd för detta, händer det att layouten blir förstörd vilket kan göra sidorna svårlästa. Navigeringen påverkas heller inte, endast löpande text. Vi rekommenderar därför att webbläsaren istället används för att förstora webbplatsen.

Det ska vara synligt vilket element som är i fokus för att användare som navigerar med tangentbordet hela tiden ska veta vilken del av sidan de interagerar med. Vissa sidelement är för närvarande inte markerade när de är i fokus eller har en allt för otydlig markering.

Åtgärder pågår och vår ambition är att åtgärda alla kända tillgänglighets­problem där det är möjligt.

Oskäligt betungande anpassning

Göteborgs Stad åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Våra filmer visas infällda på webbplatsen med en spelare från Youtube. Denna har inte stöd för språket svenska, så knappar och andra kontroller presenteras på engelska. Vi utvärderar olika alternativ för att göra vårt videomaterial så tillgängligt som möjligt. Vår bedömning är att det skulle vara oskäligt betungande att åtgärda varje förekomst av videofilmer i väntan på att vi har en hållbar lösning.

Hur vi testat webbplatsen

En extern aktör, specialist på att utvärdera webbplatsers tillgänglighet, har gjort oberoende granskningar av Hälsolots.se under arbetet med att anpassa webbplatsen till kraven enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Senaste bedömningen gjordes 16:e juni 2020.

Granskningsmetod: Webbanalys – WCAG (extern webbplats)

Webbplatsen publicerades december 2012.

Redogörelsen uppdaterades senast den 16:e juni 2020.