Hej student!

Kanske går du på Handelshögskolan i Göteborg och har hittat till Hälsolots via den reklamfilm som just nu rullar på skolan? Via Hälsolots kan du få inspiration och stöd kring din hälsa. Kika i kalendern för kommande aktiviteter om något kan passa dig eller ta del av någon av de filmade föreläsningar som finns i filmarkivet. Hör av dig om du vill rådgöra eller bolla någon fråga som rör din hälsa. Välkommen!

Ung hälsa

Skydda dig och andra

Vi måste alla hjälpa till och göra det vi kan för att minska smittspridningen av Covid-19. Tvätta därför händerna ofta och håll avstånd till andra, även om du är vaccinerad. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du stanna hemma och ska undvika att träffa andra människor. Vaccinera dig så snart du får möjlighet. Ta del av aktuell information och rekommendationer via länken. 

Folkhälsomyndigheten
Tobaksstopp

Önskar du förändra dina levnadsvanor?

Se filmen om Hälsocoach online - en kostnadsfri tjänst som finns för dig som vill komma igång och röra på dig, äta hälsosammare, sluta röka eller snusa eller förändra dina alkoholvanor.

Förändra dina levnadsvanor
Slottskogsvallens entrépark

Slottsskogens nya entrépark

Slottsskogsvallen har under en tid varit under ombyggnad men nu står entréparken äntligen klar! Se filmen och inspireras att besöka parkens nya ytor där dans, bollspel, parkour och mycket mer kan få ta plats. 

Ta del av filmen

Kortfilm om Psykisk Livräddning

Hur kan vi som medmänniskor uppmärksamma tecken på suicidtankar och vilka verktyg finns inom psykisk livräddning? Ta del av den viktiga filmade föreläsningen med Suicidprevention i Väst. 

Hälsa i Kvadrat: Psykisk Livräddning

Stöd för dig som anhörig

Vill du ha information, råd, stöd eller någon att prata med om din anhörigsituation, det finns både stödsamtal, grupper och aktiviteter för dig att ta del av. 

Anhörigstöd hösten 2021

Öppna världen för ditt barn!

Forskning visar att daglig läsning påverkar barnets verbala förmåga, skolmognad och skolresultat. Sagostunder ökar barnets ordförråd, läsförståelse och förmåga att uttrycka sig. Sagan skapar tankar och funderingar att prata om tillsammans. En tidig utveckling av språket ger alltså människor mer inflytande över sina liv. Det är dessutom både mysigt och enkelt.

Läs högt! - Kulturrådets app för småbarnsföräldrar

Staden där vi läser för våra barn

AntiStress på 10 språk!

AntiStress består av en 15-minuters guidning i medveten andning på hela tio språk, varav fem är de mest tolkade språken i primärvården. Detta är en av flera stora satsningar som pågår på nationell nivå för att stärka kvinnors hälsa och utveckla vårdinsatser riktade specifikt till kvinnor, då kvinnor tenderar att vara lägre prioriterade inom hälso- och sjukvården.

Testa AntiStress här!

Hälsolänkar

Platser som arbetar med hälsa:

Följ oss på Instagram