Livslots för seniorer

Livslotsträffarna vänder sig till dig som är minst 75 år och som bor i eget boende utan hemtjänst eller som endast har trygghetslarm. Under fyra tillfällen får du möjlighet att diskutera frågor som rör hälsa och livssituation. Varje tillfälle har ett tema och du får träffa sjukgymnast, sjuksköterska, arbetsterapeut och kommunrepresentant. Sjukgymnasten kommer bland annat tala om fysisk aktivitet och rörelse medan en sjuksköterska talar om kost, läkemedel med mera. Vid träffen med arbetsterapeuten samtalar vi bland annat om att klara vardagen och teknik i vardagen, medan kommunrepresentanten berättar om hur du kan hitta rätt service och hjälp i vardagen samt om kommunikation, trygghet och social aktivitet.

Tanken är att deltagarna ska kunna dela erfarenheter och praktiska tips med varandra samt att du ska få råd om vart du kan vända dig vid behov av hjälp och stöd. Träffarna ger dig en möjlighet att ta del av professionell kunskap, till att samtala om hälsa och erfarenheter tillsammans med andra samt ger dig kunskap om möjligheter att själv påverka din hälsa. Vid träffarna utgår vi från handboken "Livslots för seniorer" som varje deltagare får vid första tillfället.

Deltagandet i kursen är kostnadsfritt, men anmälan krävs. För mer information och anmälan, kontakta någon av nedanstående:

 

Catarina Rudman, äldrekonsulent i Centrum tel. 031-365 76 79

catarina.rudman-stalfors@centrum.goteborg.se

 

Ann Malmsten, äldrekonsulent i Majorna-Linné tel. 031-365 84 66 

ann.malmsten@majornalinne.goteborg.se

 

Välkommen att höra av dig vid intresse!