Barnavårdscentraler

Barnavårdscentralen (BVC) arbetar förebyggande och följer barnets utveckling och hälsa från spädbarnstiden fram till skolstart. På BVC kan du få råd om bland annat amning, mat och sömn. På BVC kan du också vaccinera ditt barn.

BVC är knuten till den vårdcentral som ditt barn är listat på. Om ditt barn blir sjukt vänder du dig i första hand till din vårdcentral.

Här hittar du de BVC som ligger i stadsområde Centrum.

Barnavårdscentraler i Göteborg