Grön grodd i hand med jord

Existentiell hälsa

Begreppet existentiell hälsa är ganska svårfångat. Det finns många försök till definitioner och här är ett exempel från en avhandling från Uppsala universitet av Christina Lloyd "Moments of meaning - Towards an assessment of protective and risk factors for existential vulnerability among young women with mental ill-health concerns. A mixed-methods project in clinical psychology of religion and existential health" från 2018.

”En grundläggande känsla av trygghet och tillhörighet i världen som dels gör det möjligt för människor att i sin vardag skapa mening med sig själva och med livet, dels stödjer förmågan att hantera kriser och tillvarons yttersta frågor.”

Om man skulle använda ett ord som fångar betydelsen bra så finns ordet LIVSGNISTA. Alltså att känna att livet angår en och att ha en riktning i livet.