Anhörigstöd

 

Är du anhörig till en närstående som är sjuk, funktionshindrad eller äldre? 

Göteborgs Stad vill erbjuda stöd till dig som själv stödjer eller vårdar någon i din närhet. Det kan vara en familjemedlem, en granne eller en nära vän.

Stödet vi erbjuder till anhöriga varierar i olika stadsdelar. Det kan till exempel handla om enskilda råd- och stödsamtal, samtalsgrupper, utbildningar för anhörigvårdare, föreläsningar och anhörigträffar.

 

I menyn kan du hitta mer information om anhörigstöd i Centrum och Majorna-Linné.