Privatekonomi

Att vår ekonomi påverkar vår hälsa är ingen nyhet. Vår ekonomiska situation påverkar hur vi lever och vilka förutsättningar vi har i våra liv. Här hittar du information och tips på hur du kan få koll på din vardagsekonomi och vart du kan vända dig om du har bekymmer som rör din ekonomi.


Ekonomiskt stöd via Svenska Kyrkan - ny rutin
En ny rutin införs för ekonomiskt stöd. Högsbo församling slutar med att dela ut matkort och bevilja bistånd löpande. Ansökan om ekonomiskt stöd ska nu göras genom att fylla i en fondansökan. Ansökningsblanketter hittar du här nedan eller kan beställas genom receptionerna i Carl Johans församling eller Oscar Fredriks församling. Diakonerna kan hjälpa till med ansökan. Period för fondansökan inför sommaren är 1 mars - 25 maj och inför julen 1 september - 25 november. Blanketten ska vara inlämnad senast 25 maj respektive 25 november. Oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan, är troende eller inte så har du rätt att söka ekonomisk hjälp. Information för att ta reda på vilken församling som din bostadsadress tillhör:

Sök församling utifrån din adress eller postnummer

Ansökningsblankett ekonomiskt stöd 2021  

Har du frågor kontakta någon av diakonerna i respektive kyrka:

Carl Johans församling: Ia Hamnered, 031-731 92 11

Masthuggs församling: Annika Delemark, 031-731 92 38

Oscar Fredriks församling: Mia Rydberg, 031-731 92 70

Högsbo församling: Karolina Gustavsson, 031-731 66 24  


Eller drop-in: Öppen mottagning onsdagar 10.00–11.30 i Carl Johans församlingshem  

Carl Johans församlings hemsida

Oscar Fredriks församlings hemsida