Columbus - samverkansteam för unga vuxna

Columbus hjälper dig som är ung vuxen och vill komma vidare till arbete eller studier men mår för psykiskt dåligt för att göra det på egen hand. Columbus finns för dig som är 18-29 år och bor i stadsområde Centrum. På Columbus erbjuds både aktivitet och behandling och här kan du få ett individuellt utformat stöd utifrån just dina behov och förutsättningar.

Har du behov av specialistpsykiatri, öppenvårdspsykiatri eller har du ett pågående missbruk då behöver du annat stöd än vad Columbus kan erbjuda. Ring oss på Columbus för rådgivning om du är osäker på vart du ska vända dig för att få hjälp.  

Läs mer om Columbus