Linnéstadens bibliotek

Adress: Första Långgatan 28 A

Linnéstadens bibliotek är en mötesplats och ett offentligt rum för frågor som rör till exempel kultur, information, samhällsdebatt och miljö. Bibliotekets ambition är att invånarna i Linnéstaden ska ha möjlighet att påverka verksamhetens innehåll.

På Linnéstadens bibliotek kan du låna böcker, ljudböcker, filmer och musik. Det finns ett antal publika datorer samt möjlighet att använda bibliotekets trådlösa nätverk. På biblioteket hittar du även böcker om hälsa och friskvård samt dvd-filmer och ljudböcker med tränings- och avslappningsprogram.

 

Linnèstadens bibliotek