Saronkyrkan

Saronkyrkan är en kristen kyrka som bekänner sig till Jesus Kristus och den världsvida allmänna kyrkan, som växte fram under det första århundradet efter Jesus födelse. Vi tillhör den baptistiska grenen av kyrkan med dess betoning på frihet och på personlig övertygelse om tro och eget beslut om dop. Vi verkar för kristen enhet och värdesätter erfarenhetsutbyte med andra kyrkor.

Verksamhetsutbudet är brett med allt ifrån gudstjänstfirande till barnrytmik, körer och gemenskapsträffar. Saronkyrkan erbjuder också möjlighet till samtal, själavård och vägledning. Vårt själavårdsteam består av människor med olika erfarenheter. Vi arbetar under tystnadslöfte och samtalen är kostnadsfria.

Välkommen!

Saronkyrkan