Oscar kultur- & allaktivitetshus

Oscar är en kravlös mötesplats för vardaglig medmänsklighet där du på dina egna villkor kan skapa kontakt med andra människor. Här organiseras intressegrupper där vi på ett enkelt och otvunget sätt samlas kring gemensamma intressen. Det finns flera intressegrupper och nya grupper skapas allt eftersom deltagare vill testa något.  

Du som deltagare formar innehållet på Oscar utifrån ditt behov, intressen och färdigheter. Verksamheten bygger till stora delar på frivilliga insatser från deltagare. Huvudmannen för Oscar är Svenska kyrkan (Oscar fredriks församling).

Vill du läsa mer om vad en frivilligcentral är och hitta kontaktuppgifter till samtliga frivilligcentraler i Göteborgs stad, klicka på länken nedan.

Frivilligcentraler i Göteborgs stad

Välkommen!


Oscar kultur- & allaktivitetshus