Aktivitetshusets Vänner

Aktivitetshusets Vänner är en öppen studie- och sysselsättningsverksamhet för dig mellan 18-65 år som har ett psykiskt funktionshinder och som är introducerad på Aktivitetshus Centrum. Vi vänder oss speciellt till personer som har eller har haft kontakt med psykiatrin. Psykiskt funktionshindrade är en ofta bortglömd grupp som Aktivitetshusets Vänner vill värna om.

Aktivitetshusets Vänner driver ett eget litet bibliotek och har filmvisningar, söndagsmiddagar, fester med mera. Vi ordnar också resor. Dessutom hålls medlemsmöten för alla medlemmar några gånger om året.

Aktivitetshusets Vänner

Kontakt