Göteborgs frivilliga samhällsarbetare (GFS)

Göteborgs frivilliga samhällsarbetare (GFS) är en ideell förening och har som främsta uppgift att stödja medlemmarna i deras uppdrag som frivilliga samhällsarbetare. Föreningen erbjuder stöd genom att erbjuda träffar av olika slag och utbildningar som en chans att utbyta erfarenheter mellan medlemmarna. Uppdragen kan många gånger vara ensamma och tunga och då kan behovet av att träffa andra i samma situation ge ny energi. 

GFS´s olika uppdrag

 • Kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt Socialtjänstlagen
 • Kontaktpersoner och stödfamiljer enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade
 • Stödpersoner enligt Lagen om rättspsykiatrisk vård och Lagen om psykiatrisk tvångsvård
 • Gode män och förvaltare enligt Föräldrabalken
 • Lekmannaövervakare inom Kriminalvården
 • Häktes- och anstaltsbesökare inom Kriminalvården
 • Besöks- och kontaktpersonsverksamhet inom SiS särskilda ungdomshem

Föreningen erbjuder bland annat

 • Utbildning, studiecirklar
 • Studiebesök
 • Studieresor
 • Föreläsningar
 • Fritidsaktiviteter med klienter 
 • Organiserade erfarenhetsutbyten

 

För kontakt och mer information