Göteborgsfontänen

Göteborgsfontänen är en förening som vänder sig till dig som drabbats av psykisk ohälsa och som är eller har varit i kontakt med psykiatrin. 

Fontänhus är ett koncept, en filosofi, som först och främst går ut på att alla människor oftast själva vet vad de bäst behöver. Fontänhusen tror dessutom att alla behöver känna sig behövda och att alla människor kan göra någonting, men ingen kan göra allting. I ett Fontänhus arbetar medlemmarna därför tillsammans för att hålla huset och verksamheten igång. Det betyder att den syssla du väljer att utföra är viktig för helheten. Hos oss på Göteborgsfontänen finns inga arbeten bara "för syns skull". Således blir resultatet att om du inte är här och utför din syssla, så saknar vi dig. Du kan aldrig ersättas, du behövs!

I huset finns anställda handledare som är där för att stå för kontinuitet och handledning. Vi, handledare och medlemmar, kommer till huset av olika orsaker, men väl där delar vi alla uppgifter och ansvar. Vi är jämlika kolleger. En person - en röst.

Välkommen att höra av dig till oss om detta låter intressant!

Göteborgsfontänen