RSMH

RSMH Livet ingår i Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, som är ett förbund av ideella lokal- och distriktsföreningar som arbetar för att förbättra villkoren för människor med psykisk ohälsa. RSMH Livets huvudsyften är:

  • att bevaka och driva frågor med anknytning till psykisk ohälsa.
  • att anordna aktiviteter där våra medlemmar kan känna glädje och gemenskap.

Föreningen verkar för att de som drabbas av psykisk ohälsa ska ha reella möjligheter att leva som alla andra. Alla människor ska ha fulla medborgerliga rättigheter och friheter oavsett diagnos. Ingen är hjälpt av den stigmatisering, det tvång och det förmynderi som drabbar många med psykisk ohälsa.

Att möta egna och andras fördomar med information är ett viktigt arbete för att motverka rädsla och utanförskap och ge en positiv syn på människor med psykiska problem.

Vi driver vår förening utan personal och gör det vi tycker känns meningsfullt. Gemenskap och kamratstöd är en viktig del i vår verksamhet.

Varmt välkommen till RSMH Livet!

RSMH

Kontakt till Västra Götalands läns lokalföreningar