Botaniska Trädgården

Adress: Carl Skottsbergs Gata 22A

Göteborgs botaniska trädgård är en av Europas största och anses vara en av de ledande i världen. Den odlade delen upptar 25 hektar och rymmer cirka 16 000 arter. I Botaniska trädgården hittar du också fina samlingar i växthus, bland annat Sveriges största samling med orkidéer.

I direkt anslutning till trädgården ligger dessutom Änggårdsbergens naturreservat med barr- och lövskog, ljunghedar och mossar.

Botaniska Trädgården på goteborg.se

Botaniska Trädgårdens hemsida