Amnesty

Amnestys vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de rättigheter som ingår i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. För att öka kunskapen om de mänskliga rättigheterna arbetar Amnesty bland annat med information, utbildning och opinionsbildning. Exempel på frågor som Amnesty arbetar för är rätten till åsikts- och yttrandefrihet, avskaffandet av tortyr och dödsstraff, rätten att inte bli diskriminerad samt flyktingars och migranters rättigheter. Organisationen står fri från alla regeringar, politiska ideologier, ekonomiska intressen och religioner.

Amnesty