Göteborgs Stads HBTQ-råd

Hbtq står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer. Göteborgs Stads HBTQ-råd är ett forum för samråd och utbyte av information mellan hbtq-Göteborg och kommunledningen i Göteborg. Syftet med rådet är att säkerställa att hbtq-personers mänskliga rättigheter tillvaratas samt att ta initiativ till utvecklingsinsatser och förbättringar för hbtq-personer i Göteborg. Rådet består av 19 ledamöter, varav 6 personer är från de politiska partierna i kommunstyrelsen och övriga 13 representerar hbtq-Göteborg.

En gång per år anordnar rådet ett öppet möte, dit alla är välkomna för att lämna synpunkter och ge förslag på hur Göteborg ska bli en öppen och inkluderande stad. Även rådets övriga möten är öppna för allmänheten och du är välkommen att delta. Mötena inleds alltid med att allmänheten under mötets första 15 minuter har möjlighet att ställa frågor och föra en dialog med rådets ledamöter.

Göteborgs Stads HBTQ-råd