Kvinnofolkhögskolan

Kvinnofolkhögskolan är en feministisk folkhögskola med kurser på grundskole- och gymnasienivå, kurser inriktade på feministiska studier samt olika temakurser. På Kvinnofolkhögskolan studerar kvinnor och transpersoner i olika åldrar, med olika bakgrund, mål och studievana. Gemensamt för Kvinnofolkhögskolans undervisning är att den har ett genusperspektiv. På folkhögskola sker studierna på ett lite annorlunda sätt och bedrivs ofta i projektform i mindre grupper. Utgångspunkten är alltid kursdeltagarnas behov, förkunskaper och erfarenheter, vilket ger deltagarna stora möjligheter att tillsammans påverka studiernas inriktning och innehåll.

Kvinnofolkhögskolan