ROKS

ROKS, som står för Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är en medlemsorganisation för kvinno- och tjejjourer. Omkring 100 jourer i Sverige ger stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld. ROKS uppgift är att tillvarata jourernas gemensamma intressen och stötta dem i deras arbete. Organisationen har även ett opinionsbildande syfte och arbetar utåtriktat med att synliggöra den verklighet som jourerna möter. 

ROKS