Sveriges Kvinnolobby

Sveriges Kvinnolobby är en partipolitiskt obunden och ideellt verksam paraplyorganisation för svensk kvinnorörelse. Under paraplyet finns 42 medlemsorganisationer som arbetar för att stärka kvinnors position i samhället. Organisationen verkar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter i ett jämställt samhälle. Sveriges Kvinnolobby arbetar därför för en integrering av ett genusperspektiv i alla politiska, ekonomiska och sociala sammanhang, både lokalt och nationellt samt europeiskt och internationellt. 

Sveriges Kvinnolobby