Hälsans Stig - Centrum

Hälsans Stig Centrum är promenad- och motionsslingan som går runt Johanneberg och Krokslätt och passerar längs med det vackra Mossenområdet, en centralt belägen oas. Slingan är 4 km lång och sker i omväxlande miljö.

Du kan antingen promenera hela eller delar av Hälsans Stig. För den som vill finns det möjlighet att stanna upp och vila vid någon av de bänkar som finns runt slingan.

Hälsans Stig Centrum invigdes 2010 och tillkom i samarbete med Hjärt- och Lungsjukas förening i Göteborg

Hälsans stig i Göteborg Stad

Hitta en stig nära dig
Hälsans Stig finns på flera platser runt om i landet. Alla Hälsans Stig-kartor hittar du på Naturkartans hemsida.

Naturkartan