Psykisk Hälsa

En god psykiska hälsa är viktigt för att vi människor och det samhälle vi lever i ska fungera bra. Samtidigt ökar komplexiteten och kraven i vår omvärld varje dag. Det ställs allt högre krav på att hitta en rimlig balans i livets olika faser och situationer. 

 

I menyn till vänster hittar du verksamheter som kan vägleda och stödja dig när livet svajar.

Hjärnkoll - Våga prata om psykisk ohälsa

1177 Tema Psykisk hälsa

Nationell Samverkan för psykisk hälsa i Göteborg, NSPHiG

Nationell Samverkan för psykisk hälsa i Göteborg, NSPHiG - brukar- och anhörigorganisationer

Riksförbundet Attention - intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar