Konferensrum med flera som samtalar

Finsam Göteborg

Finsam Göteborgs verksamheter har olika inriktningar och vänder sig till olika målgrupper. Gemensamt för dem är att de ser till helheten och ger individuellt stöd till varje person.

 Samordningsförbundet Finsam Göteborg vänder sig främst till: 
- personer med psykisk ohälsa 
- unga vuxna, särskilt de med psykisk ohälsa 
- personer med långvarigt bidragsberoende


Tanken är att underlätta och göra rehabiliteringen så bra som möjligt genom att samordna insatser från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, sjukvård och socialtjänst. Ett team kan bildas med den som behöver stöd och det ger ett helhetsperspektiv på rehabiliteringen så att återgång till arbete eller studier går snabbare.

Finsam Göteborg