Finsam Unga Vuxna

Finsam Unga Vuxna, 16-29år
Finsam Unga Vuxna vänder sig till dig som är ung vuxen och har psykisk ohälsa som gör att det blir ett hinder för dig att arbeta eller studera. Vi erbjuder samordnat stöd för att stärka din förmåga att börja arbeta eller studera. Tillsammans med en arbetsspecialist gör du en planering för hur du ska komma igång med arbete, studier eller praktik. Planeringen grundas i dina behov och önskemål. Arbetsspecialisten samverkar med de som är viktiga kring dig, till exempel vårdgivare, socialtjänst, Arbetsförmedlingen, Föräkringskassan och ditt privata nätverk. Om du har behov av hälsostärkande aktiviteter och samtal finns också möjlighet att träffa samtalsstödjande, arbetsterapeut och hälsoutvecklare.

Finsam Unga Vuxna är till för dig som:

  • Är mellan 16 och 29 år och bor i Göteborg
  • Har psykisk ohälsa och offentlig försörjning eller saknar egen försörjning
  • Vill börja arbeta eller studera och skapa en förändring i vardagen

Läs mer om Finsam och om hur du kan delta på hemsidan:

Finsam Göteborg: Unga Vuxna 16-29 år