Finsam Vuxna

Finsam Vuxna, 18-64år
Finsam Vuxna vänder sig till dig som har offentlig försörjning, eller inte har någon egen försörjning och behöver samordnat stöd för att börja arbeta eller studera. Du är red oatt börja förändra din situation och vill testa din arbetsförmåga på en indiviuellt anpassad nivå. Med hjälp av en arbetsspecialist får du hjälp att ta fram en planering för hur din väg till arbete eller studier ska se ut. Din arbetsspecialist blir bryggan mellan dig och din framtida arbetsplats och ni samarbetar med de som är viktiga kring dig, till exempel vården, socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och ditt privata nätverk. 

Finsam Vuxna är till för dig som:

  • Är 18-64 år
  • Har ohälsa och/eller långvarig offentlig försörjning och behöver förstärkt stöd för att börja arbeta eller studera
  • Är motiverad att stärka din arbetsförmåga och komma igång med aktiviteter och planering mot arbete och studier.

Läs mer om Finsam och om hur du kan delta på hemsidan:

Finsam Göteborg: Vuxna, 18-64 år