Mötesplats Kulturhus

Hälsofrämjande och förebyggandeenheten inom Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen arbetar aktivt med en meningsfull vardag för dig som är 65+ och som bor i stadsområde Centrum. Staden vill att det ska finnas möjlighet för alla att umgås med andra människor och ha tillgång till en aktiv och meningsfull vardag. Om hjärnan har roligt så hänger kroppen med!

Meningsfulla aktiviteter
Till mötesplatserna kan du komma för att ta en fika, träffa nya vänner eller träffa andra människor som kanske delar dina intressen. Du kan också välja att delta i några av de olika aktiviteter som pågår här. Vi försöker hitta aktiviteter som passar de flesta, till exempel utflykter, pubkvällar, gymnastik, föreläsningar, bingo och provsmakningar. Vi försöker anpassa oss efter dina önskemål i den mån det går.

Stärka gemenskapen
Med verksamheten på mötesplatserna vill vi stärka den gemenskap som redan finns i ditt grannskap. Du kanske kan vara ett stöd för någon annan eller få det stöd som du själv söker. 

Välkommen!

Mötesplats Kulturhus Landala

 

Läs mer om aktuella aktiviteter på Göteborgs Stads gemensamma sida kring Hälsofrämjande och förebyggande(Länken öppnas i ett nytt fönster) för dig som senior.


Vill du göra en insats för en medmänniska? 
Frivillig i Centrum