Verket i Centrum

Verket är en ny mötesplats i stadsdelen Centrum som riktar sig till seniorer och unga (från 13 år). Verket invigdes officiellt den 29 augusti 2018 och är nu i full gång med en mängd grupper och aktiviteter. Verksamheten ska skapas av deltagarna själva och styras av intressen, nyfikenhet, behov och egna idéer.

Har du en idé eller önskan om att starta en grupp kring något? Hör av dig till någon av nedanstående kontaktpersoner:

Marina Byberg, Äldresamordnare: 031-365 78 68
Fredrik Holm, Äldrekonsulent: 031-365 76 81

Jerker Forsberg, Ungdomskonsulent: 070-558 91 07
Jakob Rydberg, Ungdomskonsulent: 070-558 91 72
Anna Bigenius, Ungdomskonsulent: anna.bigenius@centrum.goteborg.se

 

Adress: Lilla Stampgatan 1a (närmaste hållplats är Ullevi Norra)

 

Verkets webbsida

 

Foto: Mia Herman

Mer om Verket
I ett av Göteborgs äldsta bevarade trähus har det under 2018 skett en förvandling. I rum med vackra kakelugnar och trappor från 1700-talet erbjuder stadsdelen Centrum nu en kreativ miljö med moderna möjligheter, där unga och seniorer skapar sina egna aktiviteter.

Deltagarproducerat
Ambitionen med Verket är att deltagarna äger processen, från ax till limpa. Det kan handla om allt från odlingsgrupper och bouleturneringar till konstutställningar, hantverk och HBTQ-föreläsningar. Lust och nyfikenhet styr vad som händer under Verkets tak.

Generationsöverskridande
Stadsdelsnämnden har också en ambition att människor ska mötas över generationsgränserna. De två verksamheter som flyttar in under sommaren är Träffpunkt Stampen och Fritid i Centrum, som tidigare har riktat sig till var sin generation. Förhoppningen är att med intressen i fokus ska möten uppstå där det faller sig naturligt.