Kulturreservat

Gathenhielmska kulturreservatet
Gathenhielmska kulturreservatet med byggnader från 1720-talet är en sista rest av bostadsbebyggelsen från det gamla Majorna. Reservatet hittar du söder om Allmänna vägen. Byggnaderna ligger på den grund de en gång uppförts på. Husen är bebodda och några av husen har blivit omtyckta föreningslokaler.

Gathenhielmska på goteborg.se (med vägvisning)

Klippans kulturreservat
Klippan är en förkortning av Skinnareklippan, det vill säga det lilla berget som S:ta Birgittas kapell, uppfört av David Carnegie, nu reser sig på. Reservatet är ett minnesmärke över intressanta och viktiga epoker i Majornas och Göteborgs historia. Den speciella miljön och atmosfären i Klippan gör att många besöker reservatet idag, bland annat på arrangerade stadsvandringar.

Hitta hit: Närmsta hållplats är Vagnhallen. Gå därefter ut på Karl Johansgatan och följ därefter skyltarna Klippans kulturreservat som leder under Oscarsleden mot kulturreservatet och Röda Sten.

Lilla Änggården
Lilla Änggården är en av få bevarade äldre släktgårdar i Göteborgsområdet. Gården har anor från 1700-talet och donerades år 1963 till Göteborgs Stad av bröderna Sven och Carl Grén-Broberg. Sedan dess har ingenting förändrats och innanför porten har tiden stått stilla.

Läs mer om Lilla Änggården på Göteborgs Stadsmuseums sida