Svenska samhället

Via länken kan du läsa om hur det svenska samhället är uppbyggt och hur demokrati fungerar. Här kan du även läsa om Sveriges lagar, om dina rättigheter och skyldigheter och vart du kan vända dig om du blir sjuk till exempel. 

Informationen via länken nedan finns också översatt på flera olika språk. 

Information om Sverige