Hallå Konsument

Hållå Konsument är en oberoende vägledning och upplysningstjänst för alla konsumenter. Ställ dina frågor om köp av varor och tjänster, avtal, reklamationer och hållbara val.

Kontaktuppgifter

Hallå Konsument webbsida