Barnahus Göteborg

Barnahus Göteborg är ett hus där socionomer, polis, åklagare, barnläkare och barn- och ungdomspsykolog samarbetar när det finns misstanke om att barn utsatts för våld, övergrepp och/eller kvinnlig könsstympning. Lokalerna är barnanpassade och alla som träffar barnen är speciellt utbildade för det.

Barnahus Göteborg

Kontakt