Bebis + fika: Att knyta an till ditt barn - Inställt!

OBS! Med anledning av risken för smittspridning av Covid-19 ställs alla programpunkter på biblioteken in fram till den 30 april.

 

Lär dig betydelsen av ramsor, böcker, sång och musik för ditt barns förmåga till anknytning och språkinlärning. Lise-Lotte ramsar och sjunger. Barnbibliotekarie Incka pratar böcker för de yngsta. För förälder med barn upp till ett år. Begränsat antal platser.

Arrangör: Majornas bibliotek

 

VAR: Majornas bibliotek, Chapmans torg 5

NÄR: Torsdag 2 april 2020 kl. 10:30-12:00


Boka plats på biblioteket eller per telefon tidigast en vecka i förväg, 031-365 95 51.

 

Välkomna!

 

Biblioteken Majorna-Linné våren 2020


◄ Tillbaka till kalendern