Bild på ord i en bok

Biblioterapeutisk läsecirkel - online

Online. Välkommen till en läsecirkel där vi använder litteraturen som ett verktyg för samtal om små och stora livsfrågor. Vi läser romaner och har fokus på våra egna reflektioner, tankar och känslor utifrån det lästa. Anna och Jonas, bibliotekarier på biblioteken i Majorna och Linné, leder samtalet. 5 tillfällen.

Arrangör: Hälsolots Centrum Majorna-Linné och Biblioteken Majorna och Linné

 

VAR: Online via Teams

NÄR: Tisdagar varannan vecka kl. 10.30-12.00 (9 och 23 mars, 6 och 20 april samt 4 maj 2021)


Anmälan till: Från och med 18 januari till halsolots@socialcentrum.goteborg.se eller på 031-365 70 54.

 

Välkommen med din anmälan!

 

Biblioterapeutisk läsecirkel (affisch)

Biblioterapin väckte känslor och minnen (artikel från Sjukvårdsupplysningen 1177)

Biblioterapi utnyttjar litteraturens läkande kraft (artikel från Sjukvårdsupplysningen 1177)

 

◄ Tillbaka till kalendern