Existentiell samtalsgrupp - online

Att leva i en föränderlig värld är inte alltid lätt. Genom att dela tankar om sådant som tillhörigheter och ensamhet, mening och tomhet, drömmar och rädslor, kan vi göra det hela lite mer hanterbart. Vi träffas i en grupp om ca 8 personer och samtalar om frågor som kan beröra oss på djupet, men som vi sällan sätter ord på. Nio tillfällen.

Samtalsledare: Miriam van der Valk, filosofisk praktiker, Filoprax

Arrangör: Hälsolots Centrum Majorna-Linné 

 

VAR: Online via Teams
Som deltagare behöver du ha en mailadress och tillgång till dator med kamera eller en smartphone

NÄR: Onsdagar kl. 13.30-15.00 (20 oktober - 15 december 2021)
 

Anmälan: halsolots@socialcentrum.goteborg.se eller 031-365 70 54. Från och med 16 augusti.

 

Kursen är kostnadsfri, men kräver anmälan.

 
Välkommen!

 

Existentiella samtalsgrupper online hösten 2021

Läs mer om Öppna Kort


◄ Tillbaka till kalendern