Hälsa i Kvadrat - Våld i nära relationer

Föreläsning 6 september - Våld i nära relationer

Vikten av att våga prata om frågorna, våga se tecken, våga fråga och få veta vart du ska vända dig.

Föreläsare: Dialoga, Göteborgs Stad

Välkommen att ta del av tre filmade mini-föreläsningar. Föreläsningarna arrangeras vanligtvis med publik på bibliotek 300m2 men i höst hittar du på utsatt datum istället föreläsningarna i Hälsolots Filmarkiv via webbplatsen halsolots.se. Via Hälsolots webbplats hittar du även litteraturtips, sammansatta av bibliotekarier på 300m2 och kopplade till de olika föreläsningarna. Tre tillfällen.

 

VAR: Filmas och publiceras på utsatt datum via Hälsolots filmarkiv.


NÄR: Måndag 6 september 2021

 

 

  Föreläsningarna teckenspråkstolkas!

Foto: Anne Dillner, Scandinav Foto 

 

Hälsa i Kvadrat hösten 2021 (affisch)


◄ Tillbaka till kalendern